Ontwikkelen

Je hebt een goed idee voor een app of voor de inrichting van een standaard applicatie? Benut onze ervaring om dat idee waar te maken.

 

Wil je gebruik maken van informatiesystemen die al in huis zijn? Of ben je op naar een nieuwe invulling met een standaard systeem? Valentis heeft ervaring met het begeleiden van pakketselecties.

Pakketselecties doe je niet elke dag. De uitdaging is vaak 'appels met appels vergelijken'. Leveranciers hebben de neiging je vooral de zaken te laten zien waarop hun oplossing excelleert. Samen met een afvaardiging van de (toekomstige) gebruikers, functioneel en technisch beheerders, en andere betrokkenen, stellen we een meetlat op waaraan we elk van de kandidaatsoplossingen toetsen. We helpen je de vergelijkbare informatie van de leveranciers te krijgen waarmee je van een long-list naar een short-list van best-passende oplossingen komt. We organiseren leveranciersdemonstraties en assisteren je bij de besluitvorming.