Slimmer werken

Je wilt een belangrijke verbetering doorvoeren. Hoe kom je tot een slimme werkwijze?

 

Een goede start is het in kaart te brengen van de essentie van het deel van je organisatie dat je gaat verbeteren.

Wij helpen je met een eenvoudige beschrijving, los van de manier waarop verantwoordelijkheden en taken zijn belegd.

Vervolgens kun je de nieuwe opzet bepalen. Wat wil jij voor de klant betekenen? Wat gaat de klant straks zelf doen? Welke informatie is daar bij nodig? Welke (administratieve) vastlegging blijkt overbodig?

Dat is prettig; voordat je apps of andere automatisering gaat invoeren of aanpassen, helpen we je eerst te vereenvoudigen en slimmer te werken.

Bij bedrijfsanalyse en -ontwerp gebruiken wij de DEMO methodiek, ontwikkeld aan de TU Delft.