‘Samen werken aan diergezondheid, in het belang van dier, dierhouder en samenleving’ is de missie van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De GD doet zaken met meer dan 40.000 dierhouders, bijna 2000 dierenartsenpraktijken en individuele dierenartsen en honderden industriële klanten.

Het hoofd van de afdeling Marketing & Communicatie wil een professionaliseringsslag maken in segmentgericht werken. Zij wil gerichte campagnes van initiatie tot eindrapportage kunnen managen om rendement te maximaliseren. Het registreren, prolongeren en beëindigen van abonnementen op GD-marketingproducten wil zij geregeld zien in een centraal systeem. Haar wens is vanuit een centrale klantenkaartsysteem overzicht te hebben van  contactgegevens, stalgegevens, gekoppelde dierenartsen, klachten, contactmomenten, abonnementen, campagnedeelnames enz.

 

Valentis heeft samen met afgevaardigden van een aantal afdelingen de eisen en wensen geïnventariseerd. Processen rond abonnementbeheer, campagnes, after-sales activiteiten zijn herontworpen. Los van de nog te kiezen IT zijn de werkzaamheden en de rollen beknopt maar volledig bepaald.

Valentis heeft de leverancier & pakketselectie begeleid en een Proof of Concept gedefinieerd en gecoördineerd. Dit leidde tot de goed onderbouwde keuze van een CRM systeem dat qua eigenschappen en inrichtingsvrijheid perfect bij GD past. De ingehuurde CRM-softwareconsultants hebben onder aansturing van Valentis thema-gewijs de inrichting en opleiding van key users verzorgd. De gebruikers kunnen nu plaats- en tijdonafhankelijk op PC en iPAD bij de relatiegegevens.

Het eindresultaat is een goed ingeregeld CRM-systeem dat 50 gebruikers binnen vier afdelingen dagelijks benutten om prettig en klantgericht te werken aan commerciële doelstellingen, tevreden klanten en een gewenst GD-imago.